Zajęcia pozalekcyjne


Rozwijamy zdolności i zainteresowania

 

W szkole działają liczne kółka zainteresowań.

 

 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego prowadzi p. Bożena Ćwiek w czwartki od 7.10 do 7.55.
 • Na Koło języka rosyjskiego zaprasza p. Helena Jurczyk (dzień i godzina do ustalenia).
 • Koło języka polskiego prowadzi p. Ludwika Dzierzęga w poniedziałki od 14.30 do 15.15.
 • Na zajęcia SKS zaprasza p. Jadwiga Przybylska w poniedziałki, wtorki i czwartki od 14.25 do 17.20.
 • Z Grupą Liderów „Aktywna Młodzież” spotyka się p. Barbara Katafoni w poniedziałki od 14.35 do 16.00. Pani Katafoni zaprasza również na Koło „Uczniu poznaj swoją wartość” w środy od 14.35 do 15.20 (na zmianę z Kołem kabaretowo-teatralnym) oraz zajęcia przygotowujące uczniów klas III do egzaminu z języka polskiego we wtorki od 7.15 do 8.00.
 • Na zajęcia kulturalno–artystyczne wszystkich Romów zaprasza p. Bożena Owczarzak w piątki na 7 lekcji.
 • Koło historyczne prowadzi p. Renata Szmajnta w środy od 14.35 do 15.20 (tylko w 1 semestrze).
 • Zajęcia dla uczniów klasy III A z języka angielskiego, przygotowujące do egzaminu prowadzi p. Joanna Małachowska w czwartki od 8.00 do 8.45.
 • Pani Justyna Smuda zaprasza na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki w poniedziałki od 8.00 do 8.45 (dla uczniów klasy drugiej) oraz we wtorki od 8.00 do 8.45 (dla uczniów klasy trzeciej).
 • Koło geograficzne prowadzi pani Joanna Kowalska w środy od 14.25 do 15.10. P. Kowalska zaprasza również wszystkich trzecioklasistów na zajęcia przygotowujące do egzaminu we wtorki na 7 lekcji.
 • Na Koło języka niemieckiego zaprasza p. Anna Gemander w czwartki na od 14.25 do 15.10.
 • Pani Maria Łabnowska prowadzi zajęcia przygotowujące uczniów klas trzecich do egzaminu z historii w poniedziałki na 8 lekcji. P. Łabnowska zaprasza również na zajęcia wyrównawcze w środy na 8 lekcji.
 • Zajęcia taneczne prowadzi p. Katarzyna Piotrowicz w piątki od 14.25 do 15.10.
 • Pani Aneta Kujawska zaprasza na Koło języka polskiego w poniedziałki na 8 lekcji.

 

 

 •  Grupa taneczna
 •  Koło recytatorskie
 •  Kabaret młodzieżowy
 •  Zajęcia sportowe
 •  Koło geograficzne
 •  Koło historyczne
 •  Koło matematyczne
 •  Koło teatralne
 •  Koło teatralne w języku angielskim
 •  Koło języka angielskiego
 •  Koło języka niemieckiego
 •  Koło języka rosyjskiego
 •  Koło filozoficzno - religijne
 •  Koło plastyczno - fotograficzne