Poczty Sztandarowe


KOLEJNY KAWAŁEK HISTORII NASZEGO GIMNAZJUM. 11.05.2004 r. - uroczyste przyjęcie imienia i poświęcenie sztandaru. Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługuje ona tylko tym, którzy: - są uczniami klasy najwyższej, - osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, - prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą. Sztandar bierze udział w najważniejszych uroczystościach m.in.: - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, - państwowe uroczystości rocznicowe, - ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego, - uroczyste Msze św., - na zaproszenie do obchodów w szkołach lub innych instytucjach.