Mobilność kadry edukacji szkolnej


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

Mobilność kadry edukacji szkolnej


Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.


W naszym Gimnazjum w tym projekcie biorą udział panie: Bożena Ćwiek, Ludwika Dzierzęga, Janina Grzegrzółka, Helena Jurczyk Joanna Kowalska, Aneta Kujawska, Izabela Lara, Justyna Smuda, Dorota Szybowska.

 

Projekt realizowany jest

od 01.06.2015 do 31.05.2017

 

W dniach 28.09.2015 r. do 10.10.2015 r.
p. Justyna Smuda uczestniczyła w intensywnym kursie języka niemieckiego „INTENSIV 2” zorganizowanym przez Goethe Institut w Getyndze

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 13 w budynku Goethe Instytut, na weekend zaplanowane zostały wycieczki do Hanoweru oraz w góry.
Nasza grupa liczyła 12 osób z różnych krajów, między innymi z Egiptu, Turcji, Tajwanu, Singapuru, Kamerunu, Meksyku, Brazylii. Osoby były w różnym wieku i różnej profesji. Zajęcia prowadzone były tylko w języku niemieckim różnymi metodami i w różnej formie.
Prowadząca stosowała: pracę w zespołach, w parach, prezentacje video, wykorzystanie TIK, metodę dramy. Zadania podczas każdych zajęć były tak skonstruowane, żeby każdy uczestnik mógł doskonalić własne umiejętności, poznawać nowe idiomy i wzbogacać słownictwo oraz ćwiczyć wymowę, rytm i akcentowanie. Szczególną uwagę przykładano do ćwiczenia wymowy.
Kurs w ramach programu Erasmus + podniósł moje kwalifikacje zawodowe i miał wpływ na moją pracę w wielu obszarach:

Zdobyta wiedza posłuży mi do stworzenia bazy materiałów edukacyjnych dla innych nauczycieli.
Swoim doświadczeniem będę wspierać koleżanki i kolegów w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach w ramach programu Erasmus+. Udział w międzynarodowym szkoleniu to ważny krok w modyfikacji warsztatu pracy, doskonaleniu metod i podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych.

 

 

 

 

DAUGAVPILS - ŁOTWA

 

W dniach 23.11.2015 – 04.12.2015 i 16.05.2016 – 27.05.2016 panie: Ludwika Dzierzęga, Janina Grzegrzółka i Helena Jurczyk uczestniczyły w kursach języka rosyjskiego: „Kreatywne metody nauczania języka rosyjskiego jako języka obcego”, „Współczesny język rosyjski” w Daugavpilsie.
Kursy ten pozwoliły na poznanie najnowszych metod pracy z młodzieżą, zapoznały z nowoczesną technologia informatyczną.
Zajęcia odbywały się codziennie w budynkach Uniwersytetu. W planie zajęć były też ujęte wycieczki turystyczno -krajoznawcze, min do Twierdzy Daugavpils, do Agłony, Rygi – stolicy Łotwy oraz do Wilna – stolicy Litwy.
Po powrocie z kursów Panie podzieliły się swoją wiedzą na konferencji Rady Pedagogicznej.

 

 

 

Florencja 2015


W dniach 24 – 29.08.2015 p. Izabela Lara, Bożena Ćwiek, Joanna Kowalska uczestniczyły w kursie dla nauczycieli w ramach programu Erasmus + „Media Społecznościowe” we Florencji.
Celem kursu było przybliżenie możliwości portali internetowych w edukacji szkolnej. Podczas pobytu nauczyciele zostali zaznajomieni z następującym programami: Facebook, Instagram, Twitter, Edmondo, Google docs, Pinterest. Wszystkie te programu zostały przedstawione podczas warsztatów, dzięki czemu nauczyciele biorący udział w szkoleniu mogli nauczyć się więcej. Poznane media społecznościowe i ich możliwości Panie stosują w procesie dydaktycznym .
Po powrocie do kraju nauczycielki zorganizowały szkolenie dla Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

Sprawozdanie z kursu 15-28.08.2016 – Malta

 

W dniach 15 – 26.08.2016 panie Izabela Lara, Bożena Ćwiek i Joanna Kowalska brały udział w kursie doskonalącym znajomość języka angielskiego na Malcie. Malta jest krajem dwujęzycznym gdzie obok języka maltańskiego jako drugi język urzędowy funkcjonuje język angielski. Zajęcia prowadzone były przez nauczyciela mającego pochodzenie brytyjskie. Dzięki temu nastąpiło pełne zanurzenie językowe. Nie tylko dzięki wszechobecnemu językowi angielskiemu, ale również dzięki profesjonalnemu podejściu osoby prowadzącej.
Udział w szkoleniu pozwolił na odświeżenie znajomości języka jak również jego uwspółcześnieniu. Obecność w grupie osób a Włoch, Belgii, Łotwy oraz innej osoby z Polski pozwoliła na porównanie systemów edukacji w tych krajach, zapoznaniu z kulturą uczenia oraz nawiązaniu nowych znajomości, które być może zaowocują nowymi międzynarodowymi projektami prowadzonymi przez Gimnazjum nr 16.
Szkolenie było bardzo intensywne, ale oprócz szkolenia języka obejmowało poznanie kultury maltańskiej. Dzięki swojemu położeniu geopolitycznemu Malta przypomina nieco Polskę. Z naszym krajem łączy ją również czas wstąpienia do UE – 2004 rok oraz kultura chrześcijańska. Z drugiej strony dzięki temu iż Malta wielkością przypomina miasto Kraków – społeczność jest bardzo zaangażowana w życie społeczne i polityczne czym powinna imponować wielu innym krajom