Witamy na stronie...


[pobierz] 0.1 MB informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowyc

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu

informuje,

że zgodnie z decyzją Rządu zawieszone zostały od 26 października 2020 do 8 listopada 2020 (na dwa tygodnie) zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Uczniowie klas 4-8 w tym czasie przechodzą na naukę zdalną zgodnie z obowiązującym planem lekcji w rzeczywistym czasie pracy szkoły.Klasy 1-3 szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

 

 

 

Szanowni Rodzice


Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc podczas kształcenia dzieci na odległość.
W okresie od 25 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu przewiduje możliwość zorganizowania dla uczniów klas I –III zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
W związku z bardzo rygorystycznymi wymaganiami sanitarnymi, zorganizowanie pracy szkoły w okresie epidemii jest bardzo trudne. Prosimy wziąć pod uwagę czy posłanie dziecka do szkoły jest koniecznością. Jeżeli możecie Państwo zapewnić opiekę nad dzieckiem w domu, będzie to zapewne bezpieczniejsze dla wszystkich. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze proponujemy w pierwszej kolejności dzieciom rodziców pracujących.
Kształcenie zgodne z podstawą programową będzie w dalszym ciągu odbywało się na odległość, według dotychczasowych zasad.
Z uwagi na powagę sytuacji prosimy o przemyślaną decyzję i przesłanie informacji do wychowawcy czy dziecko będzie korzystało z zajęć opiekuńczo – wychowawczych i w jakich godzinach. Informację należy podać do 20 maja 2020 r. godzina 11.00.

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB administratorem-panstwa-danych-osobowych-jest-szko

Witamy na stronie internetowej naszej szkoły
Mamy nadzieję że witryna ta stanie się wirtualnym odbiciem naszej szkoły, źródłem informacji i miejscem wymiany poglądów. W miarę jej rozwoju tworzyć będziemy nowe działy korzystając z talentów naszych uczniów i współpracowników.

Szanowni Państwo!
W roku szkolnym 2020/2021 Państwa dzieci rozpoczną naukę w kolejnej klasie szkoły podstawowej. W związku z założeniami nowej reformy i zmianami w rejonizacji szkół mają Państwo możliwość wyboru, w której placówce Wasze dzieci będą kontynuowały naukę. Proponujemy Państwa dzieciom edukację w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 2 ( dawna ulica Szenwalda)
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, odwiedzenia szkoły i strony internetowej, a także poznania warunków nauczania. Jesteśmy szkołą z tradycją, która wykształciła wielu wartościowych ludzi. To bezpieczne miejsce posiadające monitoring, Tutaj każdy uczeń czuje się zauważony i doceniony, otrzymuje stosowną pomoc i wsparcie oraz odnosi sukcesy w różnych dziedzinach, odkrywa i rozwija swoje pasje i talenty.


Zapewniamy pomoc pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego. Realizujemy wszystkie zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
Szybko i na bieżąco jest wymiana informacji pomiędzy szkołą, a domem rodzinnym.
Szkoła skupia zespół doświadczonych nauczycieli, pasjonatów i specjalistów. Większość nauczycieli ukończyła dwa, trzy kierunki studiów, wszyscy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz indywidualne podejście do ucznia. Mamy nauczycieli doświadczonych w nauczaniu przedmiotów, z którymi Państwa dzieci zetkną się w kolejnych latach edukacji w szkole podstawowej, szczególnie takich jak - chemia, fizyka, geografia, biologia. Społeczną postawę naszych uczniów kształtujemy w szkolnym wolontariacie, Samorządzie Uczniowskim, uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych. Szkoła jest miejscem integracji uczniów, rodziców i nauczycieli, które sprzyja wszechstronnemu rozwojowi.

UWAGA !!!
NABÓR W ROKU SZKOLNYM
2020 / 2021

 

Budynek szkoły
Budynek szkoły

 

KONCEPCJA  SZKOŁY

 

 

„Nasza szkołą jest przyjazna i bezpieczna,

zapewnia dobrą edukację, rozwija talenty: 

językowe, artystyczne i sportowe,

uczy tolerancji  i patriotyzmu.”

 

 

 

 

Szkoła

1. Dba o harmonijny rozwój ucznia
2. Jest przyjazna

 •  Zapewnia życzliwą atmosferę, sprzyjającą nauce i pracy
 • Uwzględnia i zaspakaja potrzeby uczniów
 • Jej wystrój stwarza ciepły domowy klimat

3. Jest bezpieczna

 • Rozwiązuje problemy uczniów
 •  Systematycznie są organizowane apele profilaktyczne i porządkowe
 •  Realizowany jest program profilaktyczny
 •  Bezpieczeństwo zapewnia baza w postaci monitoringu i domofonu
 •  Prowadzone są stałe dyżury nauczycieli i pracowników obsługi

4. Zapewnia dobrą edukację i zaspakaja potrzeby edukacyjne

 •  Dobrze przygotowuje uczniów do egzaminów
 •  Wyrównuje i zwiększa szanse edukacyjne
 •  Daje solidne podstawy do kontynuowania nauki
 •  Pozwala uzyskać wyniki adekwatne do możliwości
 •  Umożliwia rozpoznawanie zainteresowań
 •  Pomaga w wyborze zawodu

5. Rozwija talenty językowe, artystyczne i sportowe

 • Prowadzona jest klasa angielska
 • Istnieje możliwość uczenia się trzech języków obcych
 • Proponuje szeroką ofertę kół, rozwijających zdolności aktorskie, taneczne, muzyczne, plastyczne
 • Stwarza możliwości prezentacji talentów
 • Dba o rozwój fizyczny podczas lekcji i kół sportowych, zapewniając możliwość udziału w rozgrywkach międzyszkolnych


6. Uczy tolerancji

 •  SU przygotowuje apel na dzień Tolerancji
 •  Wszyscy uczniowie mają równy dostęp do wiedzy, pomocy, są szanowani i sprawiedliwie oceniani
 •  Młodzież romska korzysta z programu wyrównywania szans edukacyjnych
 •  Szkoła współpracuje z kościołami różnych wyznań
 •  Społeczność gimnazjum funduje naukę i utrzymanie chłopcu z Afryki w ramach programu „Adopcja serca”
 •  Zorganizowana została prelekcja na temat sytuacji w Indiach

7. Uczy patriotyzmu

 •  Przygotowywanie apeli i akademii na święta narodowe
 •  Organizuje miejskie uroczystości z okazji kolejnych rocznic bitwy o Monte Cassino
 •  Uczestniczy w miejskich, ogólnopolskich uroczystościach patriotycznych
 •  Brała udział w uroczystościach rocznicowych na Monte Cassino w Anconie. Bolonii i Lenino
 •  Co roku organizuje Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej „Niech płynie w niebo dumny śpiew”

 

[pobierz] 0.1 MB deklaracja-dostepnosci-sp3
[pobierz] 0.1 MB pismo-wizerunek-dziecka
[pobierz] 0.1 MB informacje-dotyczace-przetwarzania-danych-osobowyc
[pobierz] 0.5 MB klauzula-informacyjna