"Poznaję Badam Wiem"


Gimnazjum nr 16 uczestniczy w projekcie organizowanym przez Urząd Miejski w Zabrzu

„Poznaję, badam, wiem”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji oraz zwiększenie szans dalszego rozwoju edukacyjnego 960 uczniów i uczennic 12 gimnazjów z terenu Zabrza

poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów

przyrodniczo-informatycznych, humanistycznych, artystycznych oraz języków obcych.

 

W ramach projektu możliwe jest uczestniczenie

w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie gimnazjum

oraz w wycieczkach edukacyjnych.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

 

       W ramach projektu "Poznaję, badam, wiem", którego motywem przewodnim jest życie i działalność Marii Skłodowskiej - Curie, gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych oraz wzięli udział w bezpłatnych wycieczkach edukacyjnych.

       Pierwsze kroki skierowali na na Uniwersytet Śląski wydział fizyki. Młodzież obserwowała i aktywnie uczestniczyła w doświadczeniach fizycznych, które ponad wiek temu Maria Skłodowska - Curie pokazywała swoim podopiecznym.

(https://picasaweb.google.com/102545446341481277854/UNIWERSYTETSLASKI)

       Drugą wycieczką edukacyjną było zwiedzanie wystaw interaktywnych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczniowie samodzielnie wykonując różnorodne doświadczenia fizyczne, przekonali się jak wiele wiedzy teoretycznej ma zastosowanie w życiu codziennym i w praktyce.

 

       Z pewnością najatrakcyjniejszym był wyjazd do Francji. Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzali stolicę tego pięknego kraju - Paryż. W ten sposób mieli możliwość nie tylko pogłębić swoją wiedzę w zakresie fizyki czy chemii, ale również zwiedzić ciekawe miejsca w których żyła i pracowała Maria Skłodowska - Curie.

 

Zdjęcia z zajęć z plastyki: 

https://picasaweb.google.com/102545446341481277854/MariiMariiMarii

        W roku szkolnym 2012/2013 w ramach projektu "Poznaję, badam, wiem" motywem przewodnim jest poznanie życia i działalności Roberta Schumana. 

 

ROBERT SCHUMAN -miłośnik ludzkości,człowiek pogranicza, ojciec Europy.

 

W osobie Roberta Schumana, kandydata na ołtarze, nazwanego przez wielu „ojcem Europy“ spotykamy prawnika, polityka i ekonomistę oddanego sprawie człowieka i jego kultury, a przede wszystkim kultury chrześcijańskiej Europy, z którego bogactwa sam nieprzerwanie czerpał, za którą cierpiał od dalekich i bliskich oraz dla której niestrudzenie pracował.