PROJEKT EDUKACYJNY


[pobierz] 0.4 MB REGULAMIN REKRUTACJI

Szanowni Państwo!
W szkole rusza projekt unijny dla uczniów naszej szkoły - " Wiele potrzeb, jeden cel." Jego celem jest kształtowanie kompetencji kluczowych i lepsze przygotowanie do egzaminów.
Projekt obejmuje klasy-4,6,7.
Zajęcia z projektu obejmują przedmioty przyrodnicze oraz język angielski ( dwa lub trzy zajęcia w tygodniu).
Przewidziane są dwie darmowe wycieczki- jedna krótsza na terenie Śląska, druga do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik.
Warunkiem zaliczenia projektu jest 80% obecności na zajęciach. Za udział w zajęciach przewidziane są nagrody.
Jeżeli jedno z rodziców jest bezrobotne lub uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności, wówczas takie dziecko ma pierwszeństwo w naborze do projektu.
Chętni uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do wychowawców klas w celu odebrania odpowiedniej dokumentacji projektowej do dnia 09.10.2020 r.
Zwrot dokumentacji- 10.10.2020r.