ŚWIETLICA


A wiecie, że....wielokrotne powielanie tej samej techniki plastycznej ogranicza możliwości eksperymentowania z materiałami plastycznymi i rozwijania własnego warsztatu. Może prowadzić do zniechęcenia i nudy. Zajęcia plastyczne zawsze powinny być ekscytującą przygodą, nigdy jedynie zadaniem do wykonania. Niedopuszczalne jest stosowanie wyłącznie „czystych” technik plastycznych, jak na przykład rysowanie kredkami ołówkowymi z obawy przed ewentualnym „bałaganem”. DLATEGO dziś....malowaliśmy szczoteczką do zębów :) gąbką :) tekturką.....nabałaganilśmy strasznie:) a czy było warto ? sami oceńcie !!! ...dmuchawce na tle zachodu słońca

 

 

 

...............

Świąteczna odsłona "Artystycznych Świetlików"

 

„ARTYSTYCZNE ŚWIETLIKI” miały dziś zajęcia z fotografiiJ ustawianie choinki, sanek…świątecznych elementów w tle, przebieranki i wiele…wiele zabawy przy tym. Sesja zdjęciowa, a w szczególności taka jak właśnie sesja świąteczna, to z pewnością doskonały sposób na uchwycenie wspólnych chwil i dobrej zabawy J Odpowiednio wykonana to także doskonały pomysł na prezent. Dzisiaj, kiedy wiele osób mieszka na stałe poza granicami kraju i nie mają zbyt wielu możliwości na bliskie kontakty z rodziną z pewnością ucieszą się z takiego upominku. A sesja zimowa, szczególnie w nastroju świąt Bożego Narodzenia na pewno sprawi radość Babci…Dziadkowi….Wujkom i Ciociom.

 

zdjęcia do pobrania 

Pluszowy miś to wierny towarzysz dzieciństwa. Powiernik sekretów, pocieszyciel... Wiecie, że ma swoje święto?

Dzień Pluszowego Misia ustanowiono w 2002 roku, w setną rocznicę powstania tej uroczej zabawki. Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada - to stała data, co roku świętujemy tego samego dnia.

Skąd się wziął pluszowy miś?

Najpopularniejsza jest historia z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych, Teodora Roosevelta. Podczas polowania towarzysz prezydenta postrzelił niedźwiadka, Roosevelt nakazał uwolnić zwierzę. Historia trafiła do gazety i zainspirowała przedsiębiorcę z Brooklynu do stworzenia pluszowych niedźwiadków, nazwanych - za zgodą prezydenta - Teddy Bear.

 

fotorelacja:

 

 

 

 Fotografia jest magią, cieniem, widmem...

 

Artystyczne Świetliki z SP 3 mają bardzo wiele okazji do pogłębiania swych obserwacji. Od pierwszych dni stają się modelami na fotografiach, oglądają siebie, kolegów, wydarzenia, elementy przyrody na fotografiach wykonywanych z różnych okazji. Naturalnym odruchem dzieci okazało się zaglądanie fotografującemu nauczycielowi w monitor czy nawet wizjer aparatu fotograficznego, chęć popatrzenia na kolegów, przyrodę, sytuacje okiem aparatu. Stąd zrodziła się potrzeba umożliwienia dzieciom nauki obsługi aparatu oraz fotografowania obserwowanej rzeczywistości. Aby dzieci mogły zatrzymywać w kadrze magiczne chwile, uwrażliwiać się na nie powstała idea utworzenia mini kółka fotograficznego.
 

mini ...mini ...sesja fotograficzna :)

 

 

 

 

 

 

 

 

O czym każdy Świetlik pamięta?

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
 5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, tabletów oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.
 6. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru ucznia wypełni odpowiednie oświadczenie
 10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 11. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
 12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
 13. Uczeń sprawiający trudności wychowawcze może być usunięty z listy uczestników świetlicy. Wniosek o usunięcie dziecka ze świetlicy przedstawia wychowawca świetlicy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rada podejmuje stosowną uchwałę. Od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się
 14. o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
 15. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 16. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 17. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
 18. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 19. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .
 20. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.
 21. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.