SERWISY EDUKACYJNE


SERWISY EDUKACYJNE

Akademia PWN


http://pe.wszpwn.com.pl/pages/main/main.smnet#id=5634
Platforma edukacyjna zawiera filmy dostępne bez zalogowania i dotyczące treści zawartych na egzaminie gimnazjalnym oraz scenariusze lekcji, interaktywne prace domowe i zdjęcia (dostępne dla nauczycieli po zalogowaniu).

 

 

Baza Dobrych Praktyk w tym Baza Narzędzi Dydaktycznych

 

 

http://bnd.ibe.edu.pl/
To zbiór dobrych praktyk zawierająca zestawy zadań z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie gimnazjum.

 

 

 

Baza 2.0 – Biblioteka materiałów edukacyjnych.

 

 

http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteka-materialow
Znajdują się tu przykłady działań, które można zrealizować w szkole (scenariusze lekcji, opisy eksperymentów, propozycje projektów), oraz pomoce (poradniki, bazy materiałów źródłowych i opisy przydatnych narzędzi), dla wszystkich poziomów edukacyjnych, przydatne w nauczaniu wszystkich przedmiotów, dostępne na różnych licencjach.

 

Biblioteka Narodowa

 

http://polona.pl/
Polona to nowoczesny portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Jest narzędziem pozwalającym na powszechne otwarcie dla czytelników skarbca i magazynów Biblioteki Narodowej.

 

 

Edukacja Medialna

 

https://edukacjamedialna.edu.pl/
Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia i materiały do zajęć języka polskiego, etyki, informatyki, plastyki, wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum.

 

 

Edukator.pl

 

http://www.edukator.pl/eduv2/
To ogromny zbiór interaktywnych i multimedialnych aplikacji z różnych przedmiotów, dostępnych na wolnych licencjach. Interaktywne symulacje i animacje komputerowe odnoszące się do zjawisk obecnych w świecie przyrody mogą w wielu przypadkach stać się ciekawym i skutecznym dydaktycznie uzupełnieniem dla klasycznych doświadczeń. Wizualizacje zjawisk pomagają szybciej i lepiej zrozumieć ich istotę.

 

EduScience

 

http://www.eduscience.pl/
Platforma, na której są zamieszczone materiały edukacyjne z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, stworzone przez nauczycieli praktyków.

 

Enauczanie

 

http://www.enauczanie.com/
Portal edukacyjny dla nowoczesnych nauczycieli, edukatorów i rodziców dotyczący nowoczesnych metod edukacyjnych (metody m. inn.: WebQuest, projekt, ePortfolio) i mobilnych technologii (tablety, smartfony, e-booki i chmura w szkole).

 

eTwinning

 

http://www.etwinning.pl/kursy-internetowe
Portal eTwinning oferuje nauczycielom szkolenia internetowe poświęcone narzędziom eTwinning oraz różnorodnym narzędziom komputerowym przydatnym przy realizacji projektów eTwinning.

 

Filmoteka Narodowa

 

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl#.VcnEc7XdXlE

 

 

Instytut Książki

 

http://www.instytutksiazki.pl/

 

 

KHAN ACADEMY

 

https://pl.khanacademy.org/
Khan Academy to marzenie każdego ucznia – biblioteka wideo z filmami z matematyki, historii, medycyny, fizyki, biologii, chemii, astonomii, ekonomii i informatyki. Udostępnia materiały edukacyjne o różnym stopniu trudności. Stworzenie filmów z ćwiczeniami pozwala na bieżąco mierzyć swoje postępy.

 

LearningApps.org

 

http://learningapps.org/
LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0 wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Jest aplikacją, dzięki której można przygotować dużo atrakcyjnych gier i zadań online dla uczniów oraz z uczniami. Można m. inn. stworzyć: zadania wielokrotnego wyboru, wykreślani, puzzle, dobieranie w pary, krzyżówki, uzupełnianie, teksty z lukami. Platforma umożliwia tworzenie klas, udostępnianie uczniom własnych ćwiczeń, monitorowanie działań uczniów, polegających na tworzeniu własnych materiałów edukacyjnych.

 

MROOZE

 

http://mrooze.blogspot.com/
Blog prowadzony przez konsultanta OEIiZK Małgorzatę Rostkowską, która udostępnia wiarygodne i wypróbowane materiały z różnorodnych przedmiotów w ramach Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

 

Narodowe Archiwum Cyfrowe

 

http://www.nac.gov.pl/wiedza-i-edukacja/

 

 

Narodowy Instytut Audiowizualny

 

http://www.nina.gov.pl/baza-wiedzy/

 

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

http://www.nid.pl/pl/

 

Pamięć.pl

 

http://pamiec.pl/
Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Samouczki – TIK na co dzień

 

http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/samouczki-tik-na-co-dzien
Aktywna Edukacja poleca samouczki aplikacji przydatnych dla nauczycieli różnych przedmiotów. Zostały one pogrupowane tematycznie i dotyczą: prawa autorskiego, otwartych zasobów edukacyjnych, map myśli, filmów, blogów, książek i komiksów, prezentacji multimedialnych, pracy w chmurze, pracy metodą projektu.

 

Scholaris

 

http://scholaris.pl/
Scholaris to bezpłatny portal wiedzy dla nauczycieli zawierający elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Materiały są zgodne z nową podstawą programową i kompatybilne ze wszystkimi tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami. Portal zawiera ponad 25 tysięcy interaktywnych materiałów, pomocnych w realizacji treści ze wszystkich przedmiotów lekcyjnych, na różnych poziomach edukacyjnych. Są to scenariusze lekcji, ćwiczenia, teksty, animacje, slajdy, symulacje, gry dydaktyczne, filmy etc.

 

Superbelfrzy

 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/
Jest to otwarty blog społecznościowy poświęcony publicystyce oświatowej.

 

Ted Ed

 

http://ed.ted.com/
Portal angielskojęzyczny zawierający olbrzymią bazę materiałów edukacyjnych. Materiały nadają się do prowadzenia zajęć metodą odwróconej lekcji: film, krótki test, i dwa zestawy pytań na poziomie podstawowym i pogłębionym. Można samodzielne przygotować swoją odwróconą lekcję.

 

Telewizja Polska

 

http://edu.tvp.pl/
Baza multimedialnych materiałów z wielu kategorii tematycznych, takich jak: język polski, języki obce, nauka i technologie, matematyka, historia, geografia, kultura, ja i człowiek i przyroda.

 

Wrota Wiedzy

 

http://www.ceo.org.pl/pl/wrota-wiedzy/start
Wrota wiedzy to zestawienie portali z zasobami edukacyjnymi i narzędziami, które pomagają się uczyć, a także uczyć innych, współpracować i tworzyć własne materiały.