Wydarzenia


.Szanowni Rodzice
Od niedawna w naszym mieście funkcjonuje Centrum Rozwoju Rodziny. Celem tej instytucji jest zintegrowany oraz kompleksowy rozwój systemu wsparcia rodzin zamieszkujących na terenie Zabrza(Rodziny nie objęte pomocą MOPRU). Każda rodzina borykająca się z jakimś problemem bądź też oczekująca wsparcia ( porady prawne, psychologiczne, rodzinne , małżeńskie,wsparcie grupowe, terapie dziecięce )może uzyskać bezpłatną pomoc w szybkim terminie.
Centrum Rozwoju Rodziny znajduje się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu
Tel.kontaktowy (32)630-32-33
Pod wskazanym numerem można umawiać wizyty
Wszelkie pytania można również kierować do pedagoga szkolnego. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą Centrum Rozwoju Rodziny na szkolnej stronie internetowej bądź szkolnym facebooku.
Z wyrazami szacunku
Justyna Ponikwia
Pedagog szkolny

 

 

Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, boisz się wychodzić z domu?

Stałeś się celem ataku w internecie, jest hejt na Ciebie, ktoś wpuścił do sieci Twoje kompromitujące zdjęcie?

Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać?

Nie jesteś sam! Zadzwoń pod numer 800 12 12 12. To telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie Rzecznika: www.brpd.gov.pl

Czekają tam na Ciebie ludzie, którzy Ci pomogą. Za darmo. Nie musisz się przedstawiasz ani mówić, skąd dzwonisz. Możesz pozostać całkowicie anonimowy. Nikt się nie dowie o tej rozmowie, ani rodzice, ani szkoła, ani znajomi. Eksperci z Telefonu Zaufania pomogą Ci rozwiązać Twój problem, wyjaśnią, co robić, jak się zachować, gdzie znaleźć konkretne wsparcie.

Nie czekaj, nie trać czasu, pomóż sobie – zadzwoń 800 12 12 12.

 

 

 

 

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/?fbclid=IwAR2-Tr9_HCuWRxipKBcKF6SxJ__Gd71MCtNWHrjQsm38q7ZZV2kKahXNbNo

 

 

 

Pedagog szkolny w roku szkolnym 2021/2022 -Justyna Ponikwia

Pon 09.00-13.00

Wt 09.00-13.00
Śr 11.00-15.00
Czw 10.00-13.30
Pt 8.00-.12.30

Psycholog szkolny  w roku szkolnym 2021/2022- Pani Dominika Liszka jest dostępna:
PN 12-14.30
WT 13-15
ŚR 7.30-8.30 i 13-15
CZW 12-14

Pielęgniarka szkolna w roku szkolnym 2021/2022
WT 8-11:50
CZW 8-12

800 080 222
– rusza całodobowa bezpłatna infolinia
dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
ze specjalistami z
Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
w najtrudniejszych sytuacjach.

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

Szkolne Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

powołane zostało w szkole 01.09.2009r.

W celu zorganizowania wszechstronnej pomocy uczniom w szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog oraz doradca zawodowy.

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PRACY

PEDAGOGA, PSYCHOLOGA I DORADCY ZAWODOWEGO

 

 

PSYCHOLOG PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

mgr GRAŻYNA BARAŃSKA

 

 

9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 10.00 – 15.00 10.00 – 16.00 9.45 – 15.45
PEDAGOG PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

mgr BEATA WIŚNIEWSKA

 

 

10.30 – 12.30 8.00 – 13.30 10.30 – 13.30 8.00 – 14.30 8.00 – 11.00
DORADCA ZAWODOWY PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK

mgr BOŻENA OWCZARZAK 

 

10.30 – 14.00 9.30 – 14.00 11.50 – 15.20 9.30 – 13.30 10.30 – 13.30

 

 

 

Pedagog szkolny – organizuje w szkole pomoc pedagogiczną
i psychologiczną dla uczniów, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Karty Praw Dziecka.

 

Do najważniejszych zadań pedagoga szkolnego należy:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w funkcjonowaniu szkolnym oraz problemy na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych lub środowiskowych,
 • współpraca z rodzicami uczniów, którzy sprawiają trudności wychowawcze i edukacyjne,
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizacja pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych, wynikających z programów obowiązujących w szkole,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich i inne).

 

Psycholog szkolny - jego celem jest działanie na rzecz prawidłowego rozwoju psychiki i osobowości ucznia, przy współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami oraz instytucjami, które świadczą pomoc młodzieży i ich rodzinom. Wspomaga pracę wychowawców klas poprzez konsultacje, rozmowy z uczniami, interwencje w sytuacjach problemowo – konfliktowych. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w klasie oraz organizuje pomoc specjalistyczną na terenie szkoły; prowadzi grupy wsparcia oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym. Psycholog koordynuje również realizację programów profilaktycznych w szkole.

 

Psycholog może pomóc, jeśli: czujesz, że nikt Cię nie rozumie; nie potrafisz dogadać się z kolegami, rodzicami, nauczycielami; masz kłopoty rodzinne; chcesz porozmawiać o swoich problemach; masz trudności z nauką, w kontaktach z innymi ludźmi; wiesz o problemach przyjaciół, ale nie wiesz, jak im pomóc; chcesz podzielić się swoim sukcesem; masz problem, z którym sam nie umiesz sobie poradzić; jesteś zainteresowany rozwojem własnego potencjału; zastanawiasz się nad tym jak budować dobre związki; doświadczasz sytuacji kryzysowej (śmierć, rozwód rodziców, choroba w rodzinie, przeprowadzka); chcesz pogadać o tym, co Cię denerwuje; doświadczasz agresji ze strony kolegów lub sam jesteś agresywny; masz poczucie, że coś zagraża Twojemu zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu.

 

Doradca zawodowy – pełni rolę animatora działań szkoły w zakresie informacji, orientacji i poradnictwa zawodowego, organizatora wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.

 

Do zadań doradcy zawodowego należy:

 

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy.
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do samodzielnego, świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej szkoły.
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w Programie Wychowawczym Szkoły.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: • kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców itp.

Zajęcia aktywizujące uczniów do planowania
kariery edukacyjno – zawodowej

              Doradca zawodowy pani Bożena Owczarzak przeprowadza systematycznie z uczniami gimnazjum naszej szkoły zajęcia aktywizujące uczniów do planowania kariery edukacyjno – zawodowej. Uczniowie indywidualnie lub w grupach wykonują różne ćwiczenia, dzięki którym poznają swoje zainteresowania, wartości jakie są dla nich ważne w życiu oraz jakie mają plany na przyszłość dotyczące zawodu.

W czasie zajęć panuje miła i przyjazna atmosfera.

 

Warsztaty dla uczniów klas trzecich
„Poznajemy zawód technika cyfrowych procesów graficznych
i technika organizacji reklamy”


     W okresie od 22.01.13r. do 24.01.13r. doradca zawodowy pani Bożena Owczarzak w ramach preorientacji zawodowej zorganizowała dla uczniów klas trzecich spotkanie z przedstawicielami Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w Zabrzu celem poznania oferty edukacyjnej i nowych kierunków kształcenia godnych uwagi: technik cyfrowych procesów graficznych (grafik komputerowy) i technik organizacji reklamy. W czasie zajęć uczniowie mieli okazję poznać programy komputerowe wykorzystywane w grafice komputerowej i reklamie. Prowadzący zajęcia nauczyciele ZCKOiZ w ciekawy i interesujący sposób przedstawili tajniki pracy grafika komputerowego oraz możliwości zatrudnienia.
        Do zadań technika cyfrowych procesów graficznych należy przygotowywanie materiałów do druku. Osoba taka musi dobrze znać się na obsłudze programów graficznych oraz na budowie maszyn drukarskich. Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D. Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje min. komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt.
      Praca: technik cyfrowych procesów graficznych ma duże możliwości podjęcia pracy. Jest on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.
Bożena Owczarzak

[pobierz] 1.9 MB Warsztaty dla rodziców

"Jak uchronić dziecko przed uzależnieniami"

Pellentesque hendrerit metus ac dolor volutpat vestibulum. Nullam ultricies purus erat, vitae rhoncus tellus. Morbi scelerisque quam sit amet sem accumsan molestie. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas faucibus est sed dolor consequat nec aliquam est convallis. Sed orci neque, auctor hendrerit lobortis sed, fermentum sit amet velit. In faucibus sem at nisi rutrum ac pharetra odio sodales. Fusce sagittis, lacus sit amet consectetur accumsan, odio erat varius orci, quis bibendum lorem sem non mi. Ut vel eros eget lectus hendrerit sollicitudin. Morbi molestie nibh a velit rhoncus sit amet posuere elit sagittis. Proin sed dolor id ligula vehicula vestibulum. Aenean viverra, eros ac vulputate interdum, lorem justo pellentesque mi, id commodo lacus purus in sapien. Nullam nulla est, tristique id iaculis molestie, aliquam sed quam. Quisque pharetra eleifend luctus. In in lorem nunc, sit amet faucibus dolor. Etiam luctus fermentum massa, sed ultricies neque tempus vel.

Donec nec mi ante. Vestibulum eu tellus mauris. Mauris at nibh mi, eget condimentum est. Proin pulvinar felis non purus ultricies eget auctor odio blandit. Duis congue nisl tristique velit mollis eu suscipit nunc vulputate. Aenean neque mi, mattis tristique aliquam ut, faucibus in sem. Suspendisse ac bibendum ligula. Nam laoreet mi a magna ultricies scelerisque. Praesent condimentum convallis nisi, vitae aliquet nisl consequat a. Integer feugiat, quam nec pellentesque ornare, risus lorem posuere arcu, quis condimentum turpis orci vel risus. Aenean non nisl augue. Nulla nec imperdiet tellus.