Wolontariat


MOTTO

WOLONTARIAT JEST SZANSĄ DLA KAŻDEGO NIEZALEŻNIE OD PŁCI, RASY, NARODOWOŚCI, WYZNANIA, PRZEKONAŃ POLITYCZNYCH, WIEKU CZY STANU ZDROWIA, KAŻDY MA PRAWO BYĆ WOLONTARIUSZEM. wOLONTARIAT DAJE SZANSĘ WYKORZYSTANIA WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZEŃ, ROZWINIĘCIA ZAINTERESOWAŃ, ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA W NOWYCH DZIEDZINACH, WYWARCIA WPŁYWU NA ZMIANY SPOŁECZNE I MOŻLIWOŚĆ ZAANGAŻOWANIA SIĘ.

 

WOLONTARIAT -----   dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej - jest.

 

 

 

 

Od 2012 roku młodzież naszej szkoły zaangażowana jest w działania na rzecz dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Jako wolontariusze raz w tygodniu z opiekunem p. Grażyną Barańską - psycholog przychodzą na świetlicę aby pomagać dzieciom w nauce oraz spędzać czas na zabawie. Dzięki dzieciakom my też się duzo uczymy a także super bawimy.

 

Dnia 15 marca 2017 roku zostaliśmy zaproszeni do udziału w kursie dla wolontariuszy przez Centrum Wolontariatu w Zabrzu. W warsztatach brali udział : Martyna Zadara, Paulina Czurłowska, Klaudia Paruzel, Wiktoria Rostowska, Jesika Kukiełka Brayan Bobrowski, Mateusz Pytka, Roksana Hope i Julia Kamińska 

 

 

 

 

 

 

Centrum Wolontariatu w ZABRZU

 

W środę 15 marca 2017 r. odbyło się szkolenie wolontariackie w Centrum Wolontariatu.

W szkoleniu uczestniczyla młodzież z Gimnazjum Nr 16

im. Bohaterów Monte Cassino w Zabrzu, przy ul. Szenwalda 2.
Było nam bardzo miło powitać nowych wolontariuszy w naszym gronie.

 

 

https://www.facebook.com/centrumwolontariatuzabrze/

 

 

 

 

Z tą Fundacja współpracujemy od października 2010 r.
Praca uczniów polegała na pakowaniu towaru w sklepie Kaufland. Później był Real w Centrum Handlowym Platan.
W chwili obecnej wolontariusze raz w miesiącu pakują towar w Centrum Handlowym Simply.
Uczniowie, którzy współpracują z Fundacją w III klasie otrzymują stosowne zaświadczenie, które pozwala uzyskać 2 pkt przy rekrutacji do szkół średnich.
Uzyskane fundusze, ze współpracy z Fundacją, pozwoliły sfinansować częściowo wyjazdy wyróżniających się wolontariuszy w czerwcu na wycieczki klasowe.
W obecnym roku szkolnym dalej współpracujemy z Fundacją.
Planowane akcje w 2016/2017 r. to:
25-27.11.2016
16-18.12.2016
13-15.01.2017
10-12.02.2017
10-12.03.2017
07-09.04.2017
12-14.05.2017
09-11.06.2017
Bardzo dziękujemy uczniom, którzy angażują się we współpracę z Fundacją i są na każdej akcji, są to uczniowie z kl. II c, II d, III c, Ia

NASI WOLONTARIUSZE

MATEUSZ WOŹNIAK KLASA 2 D MATEUSZ PYTKA KLASA 2C  BRAYAN BOBROWSKI KLASA 2C

NASI WOLONTARIUSZE

DAREK JAKUBCZYK KLASA 2C CZURŁOWSKA PAULINA KLASA1A TOCZKOWSKA ROKSANAKLASA 1 A