Polecamy RODZICOM


Polecamy Państwu następujące strony:

 

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

To Kompendium wiedzy na temat narkotyków i narkomanii.

Zawarte są tam informacje dotyczące:
charakterystyki poszczególnych substancji psychoaktywnych, opisu ich działania,
szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, sygnałów ostrzegawczych mogących świadczyć o tym, że nasze dziecko sięgnęło po narkotyki, metod leczenia narkomanii oraz
pierwszej pomocy w sytuacji zatrucia substancjami psychoaktywnymi.

1. Narkotyki:

 2. Narkomania

3. Sygnały ostrzegawcze
4. Profilaktyki w rodzinie
Na stronie znajdują się informacje dotyczące relacji miedzy rodzicami a dziećmi np.:

5. O testach
6. Baza placówek
Baza placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym jest ogólnodostępnym narzędziem internetowym umożliwiającym użytkownikowi w łatwy i przyjazny sposób wyszukać dowolną zarejestrowaną w Serwisie informację o placówce zgłoszonej do Krajowego Biura w ramach systemu terapii, rehabilitacji i readaptacji osób używających narkotyków w Polsce.

 

www.narkomania.org.pl


Ogólnopolska Poradnia Internetowa jest bezpłatnym serwisem pomocowym adresowanym do osób poszukujących informacji i pomocy w zakresie problematyki narkomanii. Znajdą tu Państwo m. in.
Informator o narkotykach, objawach i skutkach ich zażywania oraz o slangu narkotykowym
Zbiór przepisów prawnych dotyczących narkomanii
Artykuły, książki, czasopisma, prezentacje, raporty
Pytania i odpowiedzi do lekarza, psychologa, prawnika
Gdzie szukać pomocy – Placówki pomocowe, Telefony Zaufania

 

i kolejny  przydatny adres :

www.drugs.ie/pl

 

 

Telefon zaufania ds. narkotyków 1800 459 459 .

www.narkotykiinfo.pl


Na stronie umieszczone zostały informacje:

CO WARTO WIEDZIEĆ: 

Strona  o dopalaczach

 

 

www.dopalaczeinfo.pl


Dopalaczeinfo - strona zawierajaca treści:


1. Co TO są dopalacze?
2. Mity i prawda o dopalaczach
3. Szczegóły o dopalaczach


Uwaga


Strony warte obejrzenia:


-----„Niebieska linia” – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w      Rodzinie
-----Pomoc dla osób doświadczających i świadków przemocy w rodzinie – informacje ze strony Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie