Profilaktyka


Scenariusze lekcji, materiały do lekcji:

NARKOTYKI  
NARKOTYKI? NA CO MI TO
Konspekt zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli szkół gimnazjalnych. Celem zajęć jest podniesienie świadomości młodzieży na temat przyczyn i skutków uzależnień, uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na rozwój uzależnienia oraz edukacja na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych z używaniem narkotyków.
Drażetka nadziei czy drażetka rozpaczy?
Scenariusz lekcji - rozmowy o uzależnieniu i jego konsekwencjach. Wykorzystuje fragmenty książki "My dzieci z dworca Zoo", umożliwia uczniom zapoznanie się z problemem narkomanii i rozpoznaniem stanu po zażyciu substancji psychoaktywnej, umożliwia pracę w grupach i wykorzystanie potencjału uczniów poprzez wyrażanie własnego stanowiska odnośnie narkotyków. (z Portalu Scholaris)
Eksperymentowanie młodzieży
z narkotykami
Scenariusz lekcji, który obejmuje wykład, dyskusję i tworzenie prezentacji przez uczniów. W dyskusji ważne jest zwrócenie uwagi min. na problemy prawne i finansowe wiążące się z narkotykami. Porusza ona również kwestię wolności i jej granic.
Scenariusz godziny wychowawczej Przewidziany na dwie godziny lekcyjne. Zakłada dyskusję między dwoma grupami uczniów mających przeciwne zdanie na temat narkotyków i wykład nauczyciela na temat zagrożeń wynikających z przyjmowania narkotyków.
TYTOŃ ALKOHOL  
Radość bez alkoholu Scenariusz wakacyjnych zajęć profilaktycznych (ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
KONFLIKTY INTERPERSONALNE PRZEMOC CYBERPRZEMOC
Filmy - dla klas III gimnazjum Zestaw filmów adresowanych do uczniów klasach trzecich gimnazjalnych Tematyka obejmuje konflikty interpersonalne.
Scenariusze zajęć Akademia ochrony przed przemocą przedstawia scenariusze zajęć profilaktycznych dla młodzieży.
Cały cykl składa się z VI spotkań: 1. Handel dziećmi, 2. „Dowód miłości”, 3. Sponsoring, 4.Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, 5.Przemoc w rodzinie, 6. Przemoc rówieśnicza
Stop cyberprzemocy Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci
Dzień z życia Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci
Mój wizerunek online (I klasa gim) Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci
Przygody Fejsmena (1-2 klasa gim) Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci
Sztuka szukania Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci
W Sieci Materiały edukacyjne programu Dziecko w Sieci
Materiały wideo Filmy, spoty, programy TV przygotowane w ramach programu Dziecko w Sieci.
Stop cyberprzemocy - film edukacyjny
Baw się w sieci BEZPIECZNIE
Gra promująca Helpline.org.pl
INNE  
Kultura bezpieczeństwa Scenariusze lekcji poświęconych tematyce bezpieczeństwa, w tym stresu, uzależnienia od telewizji, bezpiecznych zachowań w domu i w szkole oraz innych.
Jak zorganizować wydarzenie antydyskryminacyjne? Scenariusze zajęć przeciwdziałających dyskryminacji (ze strony Przeciwdziałaj dyskryminacji).
Edukacja przeciw dyskryminacji Scenariusze zajęć (ze strony Stowarzyszenia Vox Humana).
Młodzi aktywni Scenariusze zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej młodzieży (ze strony Stowarzyszenia Civitas).
Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych Zagadnienia dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy wśród uczniów (ze strony Szkoły bez przemocy).