Historia Szkoły


 

NAJWAŻNIEJSZE
WYDARZENIA Z HISTORII SZKOŁY

 

1.09.1999 r. - utworzenie Gimnazjum nr 16 w Zabrzu.
12.05.2003 r. – nadanie Szkole Imienia Bohaterów Monte Cassino.
11.05.2004 r. - uroczyste przyjęcie imienia i poświęcenie sztandaru.
14 – 20.05.2004 r. – udział delegacji uczniów i nauczycieli w państwowych obchodach 60 rocznicy bitwy o Monte Cassino we Włoszech.
04.2005 r. – udział delegacji Szkoły w uroczystościach na cmentarzu polskim w Bolonii, upamiętniających zwycięską bitwę 2 Korpusu Polskiego.
1.09.2005 r. utworzenie klasy dwujęzycznej.Udział pocztu i nauczycieli w X Ogólnopolskim Sejmiku Stowarzyszenia Szkół i Organizacji Monte Cassino
Odznaczenie sztandaru Brązowym Medalem za zasługi dla Obronności Kraju –2007r.
Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej –od maja 2006.
Miejski konkurs małych form teatralnych w języku angielskim –od marca 2006.
Koncert Noworoczny z udziałem uczniów i absolwentów szkoły -od stycznia 2006.

HISTORIA SZKOŁY

 

             Gimnazjum nr 16 w Zabrzu utworzone zostało 1. 09. 1999 roku w wyniku reformy oświaty. Do roku 2004 funkcjonowało w budynku Szkoły Podstawowejnr 3 przy ulicy Szenwalda nr 2. Oddziały SP nr 3 były stopniowo wygaszane i od 1 września 2004 roku jest samodzielną szkołą. W pierwszym roku zaistnienia gimnazjum zostały utworzone 4 oddziały, w kolejnych latach szkolnych przybywało po 4 oddziały. Od 2001 r. szkoła liczy 12 oddziałów.
1 września 2005 roku, w szkole została otwarta klasa dwujęzyczna z wykładowym językiem angielskim.
          Gimnazjum wyróżnia się przyjazną atmosferą, ukierunkowaną na sprawy ucznia, tworzy warunki dla wszechstronnego rozwoju młodych ludzi. Uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić róźne umiejętności - również na zajęciach dodatkowych. Prowadzone są liczne koła zainteresowań, m.in. muzyczne, taneczne, teatralne w języku angielskim, sportowe i przedmiotowe.
Działa również Grupa Liderów, która pomaga uczniom w pokonywaniu różnych trudności.
               Na wniosek całej społeczności szkolnej Rada Miejska 12 maja 2003 r. nadała Gimnazjum zaszczytne imię Bohaterów Monte Cassino, a w 60 rocznicę zwycięskiej bitwy w dniu 10 maja 2004 r. w kościele św. Anny Ks. Biskup Gerard Kusz poświęcił sztandar szkoły. W uroczystości wzięli udział Kombatanci - bohaterowie walk o Monte Cassino, przedstawiciele władz Miasta Zabrze, Kuratorium Wydziału Oświaty, Wojska Polskiego, duchowieństwo, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
W tym uroczystym dniu została odsłonięta tablica upamiętniająca zwycięstwo Polaków pod Monte Cassino oraz otwarta Izba Pamięci. Do tradycji szkoły została włączona tarcza.
           W maju 2004 roku delegacja Gimnazjum z pocztem sztandarowym pod opieką nauczycieli wzięła udział w rocznicowych uroczystościach we Włoszech na Monte Cassino, w których uczestniczył Prezydent RP - Aleksander Kwaśniewski.
W 2005 roku delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowym i nauczycielami wzięła udział w uroczystych obchodach rocznicy bitwy o Bolonię. Uczniowie przywieźli do Szkolnej Izby Pamięci ziemię z pól bitewnych 2 Korpusu Wojska Polskiego, dowodzonego przez generała Władysława Andersa.
      Od 2003 roku Gimnazjum należy do Stowarzyszenia Klubu Szkół Przyjaciól i Organizacji Monte Cassino i bierze czynny udział w sejmikach, organizowanych przez Stowarzyszenie. Młodzież reprezentowała naszą szkołę na Sejmikach w Lubiniu, Wrześni, Chełmie, Krakowie i Złocieńcu. Sztandar Szkoły w 2006 roku podczas uroczystosci w Warszawie został udekorowany Brązowym Krzyżem Zasługi dla Obronności Kraju.
Poczet sztandarowy w październiku 2008 roku pod opieką pani Dyrektor uczestniczył w międzynarodowych uroczystościach z okazji rocznicy bitwy pod Lenino, które odbyły się na Białorusi.
    Do kalendarza stałych uroczystości szkolnych wpisały się nie tylko obchody rocznicy bitwy o Monte Cassino, ale również Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, a także liczne apele o charakterze radosnym i integracyjnym, np. otrzęsiny, Jasełka, koncert noworoczny, festyn wiosenny, skarbnikowe Gody.
Od 2006 roku Gimnazjum organizuje Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej pod hasłem "Niech płynie w niebo dymny śpiew". W szkole odbywają się również inne regionalne i miejskie konkursy: wiedzy o Monte Cassino lub Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim. Również nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach i rozgrywkach sportowych, w których odnoszą sukcesy.