Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca Rady Rodziców: Anna Kurasz

 

Sekretarz Rady Rodziców:  Jolanta Pabian

 

Skarbnik: Katarzyna Ferenc