Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca Rady Rodziców: 

Sekretarz Rady Rodziców:  

 

Skarbnik: Katarzyna Ferenc