Losy absolwentów


ABSOLWENCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

ABSOLWENCI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ABSOLWENCI W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

ABSOLWENCI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

LOSY   ABSOLWENTÓW

  GIMNAZJUM  NR 16

im. BOHATERÓW MONTE CASSINO  W  ZABRZU

 

     Co roku z uwagą przyglądamy się jakie są losy absolwentów z naszego gimnazjum? Zanim decyzję tę podejmie każdy przyszły absolwent naszej placówki korzysta z porad rodziców, doradcy zawodowego, pedagoga, psychologa, nauczycieli przedmiotów, wychowawcy oraz starszych koleżanek i kolegów. Bardzo przydatne są w tym wypadku również targi edukacyjne organizowane co roku w naszym mieście.

Zanim uczeń stanie się absolwentem szkoła przygotowuje każdego wychowanka do jak najlepszego ukończenia gimnazjum.
      A to zagadnienie wiąże się z odpowiednim rozwiązaniem arkuszy testów gimnazjalnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i z języka angielskiego. Już w roku poprzedzającym egzaminy zewnętrzne uczniowie rozwiązują przykładowe testy egzaminacyjne. Następnie dokonują analizy wraz z nauczycielami. Jest to jedno z wielu działań służących wyeliminowaniu błędów, które mogą popełnić podczas testów. Praca z arkuszami egzaminacyjnymi daje szansę naszym uczniom na rozwinięcie umiejętności rozwiązywania testu. Uczymy uczniów właściwego rozplanowania czasu pracy oraz prawidłowego kodowania odpowiedzi. Nauczyciele pracują również z uczniami kształcąc w nich umiejętność pisania prac literackich.

     Aby przybliżyć społeczności lokalnej ich losy, gromadzimy i porządkujemy dane dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
 Nasi absolwenci najczęściej wybierają szkołę średnią blisko miejsca zamieszkania. Stąd największym powodzeniem cieszą się szkoły w Zabrzu. Tylko pojedyncze osoby wybierają szkoły w sąsiadujących miastach - w Rudzie Śląskiej i Gliwicach.
W roku szkolnym 2010/2011 nasze gimnazjum ukończyło 70 absolwentów. Spośród tej liczby 17 uczniów podjęło naukę 
w liceach ogólnokształcących i liceum plastycznym. Kolejnych 38 uczniów zdecydowało się na trud nauki w technikach różnego typu mając na względzie zdobycie świadectwa dojrzałości i zawodu. Najczęściej wybieranymi przez uczniów kierunkami kształcenia są: technik informatyk, technik fryzjer, technik usług hotelarskich, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik. Natomiast 15 uczniów kontynuuje naukę po gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych najczęściej w zawodach; mechanik samochodowy, fryzjer, kucharz, posadzkarz.

     Z uwagą czekamy na wyniki tegorocznych egzaminów zewnętrznych i wieści, do jakich szkół dostali się nasi tegoroczni absolwenci. Za wszystkich trzymamy kciuki.

Poniżej przedstawiamy analizę danych dotyczących trzech roczników naszych absolwentów.

Absolwenci 2012 rok

 

 

Sukces naszego absolwenta

 


Kamil Zdziebłowski - nasz absolwent, ukończył Zespół Szkól Spożywczych
w Zabrzu. Już podczas nauki w szkole zawodowej, jako cukiernik odnosił wiele sukcesów:
• IV miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Cukierniczym im. Wojciecha Kandulskiego - 2014r.
• Finalista w Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w zawodzie cukiernik – 2014r.
• Stypendysta Ministra edukacji narodowej – 2014r.
• III Miejsce Zespołowych Mistrzostwach młodych Cukierników – Swett Targ – 2013r.
• Finalista IV Mistrzostw Polski Uczniów Szkół Cukierniczych (Expo sweet) – 2014r.

 

 

 

 

 

[pobierz] 0.1 MB Losy absolwentow gimnazjum nr 16
[pobierz] 0.2 MB Losy absolwentów rok szkolny 2011/12
[pobierz] 0.3 MB Losy absolwentów 2012/13