logo


Dogodna lokalizacja
Dogodna lokalizacja

MOWA, A RĘKA

Jako certyfikowany Terapeuta Ręki od niespełna 2 lat w swojej pracy zawodowej stosuję metody i formy pracy rozwijające motorykę małą.

Terapia ręki wbrew swojej nazwie to proces obejmujący:

• usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców,
• wzmacnianie całego ciała.

Rozwój manualny to nie wszystko, co rozwija Twoje dziecko podczas rysowania, kolorowania, wydzierania etc.

Takie manipulacje rozwijają jego mowę.

"Co dasz dziecku dziś, jutro może to stracić, zgubić.

Co wypracujesz z nim ćwiczeniami, zostanie z nim na zawsze."

- Katarzyna Gromelska

Aktywizujące metody nauczania
Aktywizujące metody nauczania

Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań i talentów. Uczniowie mogą uczestniczyć w  zajęciach pozalekcyjnych – w licznych kołach i sekcjach, m.in. koło teatralne, młodych fizyków, sekcja taneczna i pływacka. Dbamy, aby nasi podopieczni osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe. Planujemy wycieczki tematycznie związane z programem nauczania, bogate w walory edukacyjno-rozrywkowe. Celem integrowania szkolnej społeczności organizujemy zabawy taneczne, a dla uczniów i ich rodzin - imprezy plenerowe.

 

Tworzymy klimat szkoły przyjaznej, ukierunkowanej na indywidualny rozwój każdego ucznia. Naszym celem jest edukacja pozostawiająca trwały ślad i widoczne rezultaty w dalszej przyszłości młodego człowieka...

 

Edukacja jest tym, co pozostaje wówczas, gdy to, co wyuczone, zostało zapomniane.

 - Burrhus F. Skinner