POWRÓT SP 3


DYREKTOR GIMNAZJUM NR 16 IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W ZABRZU INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY DO GIMNAZJUM NR 16 IM. BOHATERÓW MONTE CASSINO W ZABRZU PRZY UL. SZENWALDA 2 WRACA OD 1 WRZEŚNIA 2017 ROKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3.
PROWADZONY JEST NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH, CZWARTYCH I SIÓDMYCH.

 

WSZYSTKICH RODZICÓW UCZNIÓW KLAS TRZECICH I SZÓSTYCH DEKLARUJĄCYCH CHĘĆ ZMIANY OBECNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROSIMY O KONTAKT Z SEKRETARIATEM GIMNAZJUM.

Szkoła oferuje:

 

 • Naukę języka angielskiego nowoczesnymi metodami
 • Możliwość wyboru nauki drugiego języka spośród: niemieckiego, włoskiego, rosyjskiego
 • Okazję do rozwijania i prezentowania talentów artystycznych, wokalnych, tanecznych, recytatorskich, sportowych
 • Możliwość przygotowania i udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, turniejach i festiwalach
 • Wszechstronną edukację informatyczną oraz stały dostęp do Internetu
 • Zajęcia na basenie
 • Wyjazdy zagraniczne i możliwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami z innych krajów europejskich
 • Pomoc pedagoga i psychologa oraz doradcy zawodowego w wyborze szkoły średniej i zawodu

Uczniom umożliwiamy

 

 • Dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • Korzystanie ze świetlicy i stołówki szkolnej
 • Pozostawienie w szkole podręczników w indywidualnych zamykanych szafkach
 • Rozwijania talentów sportowych w ramach SKS w nowoczesnej sali gimnastycznej oraz na boisku wielofunkcyjnym
 • Współpracę z wojskiem i ze szkołami noszącymi imię Bohaterów Monte Cassino w Polsce
 • Możliwość wyjazdu na uroczystości rocznicowe Bitwy o Monte Cassino do Włoch i Warszawy
 • Poznawanie kraju i integrację młodzieży podczas wycieczek klasowych oraz wyjść do teatru, kina, filharmonii i muzeum
 • Możliwość udziału w projektach unijnych
 • Działalność w wolontariacie
 • Indywidualną pracę z uczniem
 • Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej