Informacje


REGIONALNY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ


„NIECH PŁYNIE W NIEBO DUMNY ŚPIEW"

 

                   Festiwal Pieśni Patriotycznej jest jednym z działań realizowanych w ramach wychowania patriotycznego. Festiwal ten odbywa się w naszej szkole cyklicznie od roku 2005.


                  Podjęliśmy inicjatywę festiwalu przekonani, że festiwal ten pozwoli młodym ludziom nie tylko na odkrywanie piękna polskiej pieśni patriotycznej, ale przede wszystkim na poszerzenie wiedzy o patriotycznej postawie Polaków walczących o wolność i niepodległość naszej ojczyzny.


Cele przeglądu zawierają się w następujących punktach:

  1. Zachęcenie młodzieży do odkrywania piękna polskiej pieśni patriotycznej.
  2. Pielęgnowanie tradycji śpiewów patriotycznych
  3. Poszerzanie wiedzy o patriotycznym wysiłku Polaków walczących o wolność i   niepodległość Polski
  4. Rozwijanie talentu muzycznego młodzieży.

 

Festiwal adresowany jest do młodzieży szkol znajdujących się w obrębie działania delegatury gliwickiej.

 

Uczestnicy oceniani są w czterech kategoriach:

I. Zespoły dziecięce – uczniowie 4 – 6 klas szkól podstawowych

II. Zespoły młodzieżowe – uczniowie gimnazjum

III. Soliści – klasy 4 – 6 – szkoły podstawowe

IV. Soliści – gimnazjum


Festiwal odbywa się w naszej szkole zawsze w maju i z roku na rok przybywa do nas coraz więcej uczestników. W roku 2009 gościliśmy w naszej szkole ponad 500 osób min. z Zabrza, Gliwic, Knurowa, Rudy Śląskiej, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego. Organizacja Festiwalu stanowi bardzo duże wyzwanie także pod względem logistycznym. Staramy się aby uczestnicy dobrze się czuli w murach naszej szkoły – w przerwie zawsze czeka na nich słodki poczęstunek, a dla opiekunów kawa lub herbata. Podczas Festiwalu uczestnicy wykonują przygotowane przez siebie pieśni na scenie, która specjalnie na ten dzień ustawiana jest w naszej sali gimnastycznej. Wykonawcy śpiewają pieśni przy akompaniamencie żywych instrumentów bądź z towarzyszeniem podkładu z płyty CD.

Występy oceniane są przez jury, w skład którego wchodzą; dyrektor naszej szkoły, muzyk z naszej szkoły, a także jeden z muzyków przygotowujących młodzież do festiwalu. Jury ocenia uczestników według następujących kryteriów:

  • Dobór repertuaru
  • Ogólny wyraz artystyczny
  • Emisja głosu i intonacja
  • Poczucie rytmu

 

Suma punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników decyduje o kolejności miejsc. Wyniki festiwalu ogłaszane są po zakończeniu występów wszystkich uczestników. Koncert laureatów odbywa się podczas miejskich uroczystości związanych z rocznicą bitwy pod Monte Cassino. Wtedy to laureatom wręczane są statuetki, pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a najlepsi w każdej kategorii prezentują wybrane przez siebie pieśni przed zaproszonymi gośćmi oraz przed całą społecznością naszego gimnazjum. Patronat nad Festiwalem objęła prezydent Zabrza pani Małgorzata Mańka - Szulik, a nagrody co roku częściowo sponsorowane są przez Urząd Miejski w Zabrzu