BAZA KONTAKÓW


 • Barańska Grażyna g.baranska@sp3.zabrze.pl - PSYCHOLOG  ( tel )
 • Burkowicz Anna a.burkowicz@sp3.zabrze.pl - WYCH. KLASY 2 ( whats App)
 • Burnus-Szymczyk Dagmara d.burnus-szymczyk@sp3.zabrze.pl - RELIGIA ( Whats App)
 • Ćwiek Bożena b.cwiek@sp3.zabrze.pl - JĘZYK ANGIELSKI WhatsApp)
 • Czerny Tomasz t.czerny@sp3.zabrze.pl - WYCH. FIZYCZNE ( meesenger , WhatsApp)
 • Czyba Kornelia n.czyba@sp3.zabrze.pl - PLASTYKA TECHNIKA ( Tel, Meesenger, WhatsApp skype)
 • Dzierzęga Ludwika l.dzierzega@sp3.zabrze.pl - RELIGIA WDŻ
 • Grzegrzółka Janina j.grzegrzolka@sp3.zabrze.pl - DYREKTOR SZKOŁY
 • Katafoni Barbara b.katafoni@sp3.zabrze.pl - JĘZYK POLSKI ( WhatsApp)
 • Koba Grzegorz g.koba@sp3.zabrze.pl - RELIGIA
 • Kowalczyk Artur a.kowalczyk@sp3.zabrze.pl - MUZYKA
 • Kowalska Joanna j.kowalska@sp3.zabrze.pl- WYCH. KL 2 , GEOGRAFIA ( Tel, WhatsApp, Messenger)
 • Kozłowska Karolina k.kozlowska@sp3.zabrze.pl WYCHOWAWCA KLASY 1Tel, WhatsApp, Messenger)
 • Kujawska Aneta a.kujawska@sp3.zabrze.pl - BIBLIOTEKA
 • Lara Izabela i.lara@sp3.zabrze.pl - JĘZYK ANGIELSKI, BIOLOGIA (Skype, Messenger)
 • Piotrowicz Katarzyna k.piotrowicz@sp3.zabrze.pl - WYCHOWAWCA KLASY 1 Tel, WhatsApp, Messenger)
 • Ponikwia Justyna j.ponikwia@sp3.zabrze.pl - PEDAGOG
 • Przybylska Jadwiga j.przybylska@sp3.zabrze.pl - WYCHOWANIE FIZYCZNE (Tel, WhatsApp,)
 • Smuda Justyna j.smuda@sp3.zabrze.pl - MATEMATYKA ( WhatsApp )
 • Szybowska Dorota d.szybowska@sp3.zabrze.pl - MATEMATYKA , INFORMATYKA ( WhatsApp )
 • Ulejczyk Magdalena m.ulejczyk@sp3.zabrze.pl -WYCHOWAWCA KLASY 3
 • Łabnowska Maria m.labnowska@sp3.zabrze.pl - HISTORIA ( WhatsApp)